GOMIKOM BV


 

Privacyverklaring, verwijderingsprotocol, informatiebeveiligingsdocument, verwerkingsregister voor Gomikom B.V., inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke:

R.M. van Boxtel, te bereiken op 073-6565699 of e-mail gomikom@grona.nl

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking:

Gomikom B.V. verwerkt persoonsgegevens op de grondslag ‘noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst’. Het is voor ons van belang om contact met u te kunnen opnemen, en onze producten aan het juiste adres te leveren.

Verzamelde gegevens:

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: voornaam, achternaam, geslacht (dhr./mevr.), lever- en/of woonadres, e-mailadres, website, (mobiel) telefoonnummer.

Toegankelijkheid:

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen dan de medewerkers van Gomikom B.V., incidenteel aan een medewerkend bedrijf dat werkzaamheden voor u gaat uitvoeren.

Bewaartermijn en digitale beveiliging:

Wij bewaren de persoonsgegevens voor onbepaalde termijn in een met wachtwoord beveiligde database, waarin alleen de medewerkers van Gomikom B.V. toegang tot hebben. De server van Gomikom B.V. is beveiligd middels een firewall en/of een VPN.

Recht op verwijdering, verwijderingsprotocol:

U heeft het recht ons de toestemming te weigeren deze gegevens op te slaan, dan wel te laten verwijderen. U kunt zich schriftelijk, per mail, richten tot Gomikom B.V. volgens bovenstaand e- mailadres, bij dhr. R.M. van Boxtel. Het verwijderingsprotocol van Gomikom B.V. omvat
dat wij op eerste verzoek uw gegevens uit onze database verwijderen.

Consequenties verwijdering:

Indien u geen persoonsgegevens met ons wilt delen, zullen we geen overeenkomsten met u kunnen afsluiten in verband met het ontbreken van correcte communicatie, levering en facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van andere organisaties.

Toestemming:

Wanneer u zich tot ons wendt, gaat u akkoord met bovengenoemde bepalingen tenzij u het ons op een schriftelijke, per mail, wijze aangeeft. Deze bepalingen zijn tevens vermeld in onze Algemene voorwaarden en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bij vragen kunt u zich tijdens kantooruren tot ons wenden. Op dit document berust auteursrecht, en mag zonder schriftelijke toestemming van Gomikom B.V. niet vermenigvuldigd worden.

www.gomikom.nl